ยินดีต้อนรับ...สู่

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้
อำเภอห้วยเม็ก

“รู้คน รู้งาน สร้างสรรค์ พัฒนา แก้ปัญหาชุมชน
สร้างคนมีคุณธรรม นำการศึกษาตลอดชีวิต”

Services

2928987

Huai Mek

อำเภอห้วยเม็ก

3221515

Class Room

ห้องเรียนออนไลน์

images (2)

Apply to Study

สมัครเรียน

mbriphotos_99479

Activity

ภาพกิจกรรม

สกร.อำเภอห้วยเม็ก

ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170