Facebook
 


ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)< <ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561>

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเครื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561>

คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้สมาร์ทโฟน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

สถิติผู้เข้าชม :
  เริ่มนับวันที่ 12 ธันวาคม 2560