Facebook
 


ประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้าเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
(หนังสือ)< <ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561> >

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก
เพื่อจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
<
<ลงวันที่ 30 เมษายน 2561>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก
เพื่อจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
< <ลงวันที่ 23 เมษายน 2561>


ประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้าเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 <<ลงวันที่ 11 เมษายน 2561>
>

คู่มือการใช้งานเบื้องต้นระบบ DMIS61สถิติผู้เข้าชม :
  เริ่มนับวันที่ 12 ธันวาคม 2560