รายงานผลการดำเนินงาน กศน.อำเภอ เดือน ก.พ. 2562
  Facebook
 


ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

วิจัย แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)< <ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561>

ยกเลิกประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)< <ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561>

สถิติผู้เข้าชม :
  เริ่มนับวันที่ 12 ธันวาคม 2560