ระบบงานสารสนเทศ

กิจกรรม

กศน.เกมส์ 2566

แข่งขันทักษะความรู้สารานุกรมไทย
กลุ่มร้อยแก่นสาร
แข่งขันทักษะความรู้
สารานุกรมไทย
มหกรรมตลาดนัด กศน.กาฬสินธุ์ แก้จน

ประชาสัมพันธ์

CONTACT
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์
37 ถนนสนามบิน  ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 0-4381-2982 , โทรสาร : 0-4381-3082
e-mail : ksn_nfedc@nfe.go.th

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สถิติเข้าชม

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์

Design by ICT กศน.กาฬสินธุ์