สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read more

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกำหนดวัน เวลา สถานที่การคัดเลือก

โหลดเอกสารประกาศ

Read more