ประกาศ รายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย และ พนักงานบริการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การคัดเลือก

Read more