ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง : ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.)

Read more

ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน “ตำแหน่ง : ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.)” สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more