ประกวดราคาเช่ารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ใช้ในราชการผูกพัน ๕ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ - จัดซื้อ/จัดจ้าง
admin

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาเช่าเช่ารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า๑๒ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ใช้ในราชการผูกพัน ๕ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Related Post