ประชุมติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2566

31 พฤษภาคม 2566 นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2566 ของ สกร.จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จำนวน 67 ราย ซึ่งการประชุมฯ ครั้งนี้ มีวาระที่เป็นประเด็นสำคัญหลายเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องประชุมชี้แจ้งให้ ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสมเด็จ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์