ติดต่อเรา

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ 37 ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 0-4381-2982 , โทรสาร : 0-4381-3082