ทำเนียบผู้บริหาร

นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์

ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดกาฬสินธุ์

นายอุทัย ยิ่งยง

รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มโซน เมือง นา ดอน

นางวรรณภา ศรีกำพี้

ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
Wanapar_S
Prachakom

นายประชาคม ภูแล่นคู่

ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอนามน

นางภารดี อารีสนั่น

ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอดอนจาน
Paradee

กลุ่มโซน ฆ้อง คำ กมลา

Sompong

นางสมปอง สุริวาล

ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอฆ้องชัย

นางสาวธนาภรณ์ แสงใส

ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอร่องคำ
Teppon

นายเทพพร มูลเหลา

ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอกมลาไสย

กลุ่มโซน ท่า ยาง ห้วย หนอง

นางศรวณี อ่อนสำอาง

ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอท่าคันโท
Sarawanee-p6lrvit8jzsm7rbjka8opsbs8nt9lqmlz641cmpv5s
Sureerat-p6lrzp7exhihtd93638zsqdjab7ztb7nvuhq4wivi8

นางสุรีรัตน์ สิงห์จินดา

ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยางตลาด

นางเกศรัตน์ ภูกิ่งเงิน

ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้วยเม็ก
Ketsarat-p6ls87msth5yy8vzgrpddl1sxx9nin05pz60l3wj5s
Tepee-p6lsbpl699ye5zt11a5dnp9kjk0u62w6val2w6ps00

นางเทพี ภูคะมา

ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอหนองกุงศรี

กลุ่มโซน สม คำ สหัส ชัย

นางวชิราภรณ์ สังข์แก้ว

ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสมเด็จ
Wacharapon-p6lt80bj3c633mw3fqqvu1urd6tvno45n5kpjgts74
Suriyan-p6ltfx4mm4zythee8nuubjzfcxu3fyitqb8tyb3hts

นายสุริยันต์ จุนใจ

ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอคำม่วง

............................

ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสหัสขันธ์
iconบุคคล

นางอุไรวรรณ สารขันธ์

ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสามชัย

กลุ่มโซน ผึ้ง เขา คู กุฉิ

นางสาวประเสริฐ ดุลนีย์

ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้วยผึ้ง
Prasert-p6lv97yzese3e8jnxe0s1kr91lz36yridiu77c9vk0
iconบุคคล

.........

ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเขาวง

นางลัทธพรรณ ตุงชีพ

ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอนาคู
Paiboon-p6lvot4mqvq9xfwjwml1w55fon57u9n9iob2pj5udc

นางไพบูลย์ จันทร์พรม

ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอกุฉินารายณ์
situs togel deposit qris prediksi togel terbaru prediksi togel akurat pascol4d pascol4d pascol4d pucuk4d bobatoto rtp ltdtoto rtp ltdtoto ltdtoto ltdtoto sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel ltdtoto batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d amavi5d amavi5d amavi5d amavi5d amavi 5d amavi 5d sesetoto sesetoto sesetoto sesetoto sesetoto sesetoto sesetoto sesetoto kari4d kari4d kari4d kari4d kari4d kari4d kari4d ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto komisitoto komisitoto komisitoto komisitoto komisitoto komisitoto komisitoto komisitoto komisitoto linedewa linedewa linedewa dewakoi dewakoi dewakoi dewakoi dewakoi dewakoi dewakoi dewakoi dewakoi dewakoi dewakoi dewakoi dewakoi dewakoi dewakoi viortoto viortoto viortoto viortoto viortoto viortoto viortoto viortoto vivobetting koko4d koko4d kokotogel http://fkm.unsri.ac.id/uploads/photo/ttm/