การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอฆ้องชัย สังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนางสมปอง สุริวาล ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอฆ้องชัย พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดดำเนินการกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สกร.ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และการมอบวุฒิการศึกษาให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตรในภาคเรียนที่ 1/2566 ทั้ง 3 ระดับ ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

กำหนดสอบปลายภาค กศน.อำเภอฆ้องชัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566