การศึกษาตามอัธยาศัย

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น.