พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566

การศึกษาไทย #พร้อม เดินหน้าต่อ

ครูพร้อม พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์

รายงานผลการนิเทศภายในสถานศึกษา กศน.อำเภอสหัสขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

Fan page กศน.อำเภอสหัสขันธ์

Fan page ห้องสมุดประชาชนอำเภอสหัสขันธ์

รายงานผลการดำเนินงาน องค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอสหัสขันธ์ 2565

สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2566 กศน.อำเภอสหัสขันธ์