การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสหัสขันธ์ ดำเนินจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ พบกลุ่ม และออนไลน์ กศน.ตำบลทั้ง ๘ แห่ง 

กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลโนนบุรี  ภาคเรียนที่ 2/2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลนิคม  ภาคเรียนที่ 2/2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลภูสิงห์  ภาคเรียนที่ 2/2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลโนนศิลา  ภาคเรียนที่ 2/2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลโนนแหลมทอง ภาคเรียนที่ 2/2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลนามะเขือ ภาคเรียนที่ 2/2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง ภาคเรียนที่ 2/2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลสหัสขันธ์ ภาคเรียนที่ 2/2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *