ติดต่อเรา

กศน.อำเภอสหัสขันธ์ ถนนหลักเมือง ตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140

โทรศัพท์ : 0-4387-1237 , โทรสาร : 0-4387-1237
e-mail : ksn.ask_nfedc@nfe.go.th