เนื้อหา : ศรช. เครือข่าย
หมวดหมู่ : ศูนย์การเรียนชุมชน
หัวข้อเรื่อง : คณะกรรมการระดับอำเภอประเมิน กศน.ตำบล ตามมาตรฐาน กศน.ตำบล ปี 2554

พุธ ที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2556


 คณะกรรมการระดับอำเภอประเมิน กศน.ตำบล ตามมาตรฐาน กศน.ตำบล ปี 2554

เมื่อวันที่ 27 -28 มีนาคม 2556 นำโดยนายรัตนะ สุนทะศักดิ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  นางวนิดา พิมอุบล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ และครูอาสาสมัครฯ ได้ลงพื้นที่นิเทศติดตามผล กศน.ตำบล ตามมาตรฐาน กศน.ตำบล ปี 2554 ทั้ง 8 ตำบล ในอำเภอสมเด็จ

1. กศน.ตำบลแซงบาดาล

 
 

2. กศน.ตำบลผาเสวย
 
 

3. กศน.ตำบลมหาไชย
 
 

4. กศน.ตำบลลำห้วยหลัว
 
 

5. กศน.ตำบลศรีสมเด็จ
 
 

6. กศน.ตำบลสมเด็จ
 
 

7. กศน.ตำบลหนองแวง
 

 8. กศน.ตำบลหมูม่น

 
  


เข้าชม : 452


ศูนย์การเรียนชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      คณะกรรมการระดับอำเภอประเมิน กศน.ตำบล ตามมาตรฐาน กศน.ตำบล ปี 2554 10 / เม.ย. / 2556
      การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 /55 21 / มี.ค. / 2556
      สอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555 28 / ก.พ. / 2556
      ประชุมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-NET ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 28 / ก.พ. / 2556
      โครงการฝึกวิชาชีพระยะสั้น วิชา การสานตะกร้าจากสายรัดพลาสติก 28 / ก.พ. / 2556