ข้อมูลผู้เรียน : ระดับจังหวัด .

ลำดับ รหัส สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1246010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 1801 20,159
ลำดับ รหัส สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน