ข้อมูลผู้เรียน : ระดับจังหวัด .

ลำดับ รหัส สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1246010000 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์ 6351 47,934
ลำดับ รหัส สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน