ชื่อ - นามสกุล :นางวชิราภรณ์ สังข์แก้ว
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสมเด็จ
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :302 หมู่ 4 ซอยบริหารเกษตร บ้านสี่แยกสมเด็จ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
Telephone :0817186088
Email :