ช่องทางการติดต่อ

กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

ที่อยู่ 37 ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทร 043-811900