การศึกษาตามอัธยาศัย

นางอุไรวรรณ สารขันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามชัย สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้บรรณารักษ์และบุคลากรออกบูธ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ D.I.Y.การทำสร้อยข้อมือจากลูกปัดให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สนใจในโครงการมหกรรมตลาดนัด กศน.แก้จนเพื่อคนกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดและเยี่ยมชมบูธอาชีพจาก กศน.อำเภอทั้ง 9 อำเภอ ในการนี้ นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธ์ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้การต้อนรับและนำชม ณ กศน.อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์