วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 6/2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนิน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการในสังกัด เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 70 คน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์