คู่มือการใช้รูปแบบพัฒนา กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม ในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุฉินารายณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์