ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ และ บรรณารักษ์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ส่วนที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Read more