คู่มือการใช้รูปแบบพัฒนา กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม ในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุฉินารายณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

คู่มือการใช้แนวทางการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

แนวทางการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more