รับสมัครนักศึกษา1-67

วันที่ 5-6 ก.ย. สกร.อำเภอฆ้องชัย สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเพชรผ่องพันธ์และโรงเรียนวังยางวิทยาคาร

สกร.ฆ้องชัยเข้าร่วมงาน OPEN HOUSE มหกรรมวิชาการ วันที่ 6 กันยายน 2566 ณ ศาลาที่ว่าการหลังเก่า จังหวัดกาฬสินธุ์

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

จิตอาสา บ้านท่าเยี่ยม 28 ก.ค.66

ประเมิน กศน.ตำบล5 ดีพรีเมี่ยม

ประเมิน กศน.ตำบล5 ดีพรีเมี่ยม ตำบลหนองแปน

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

รณรงค์ต้านยาเสพติด

ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2566 และพิธีมอบวุฒิบัตรการศึกษาแก่นักศึกษา สกร.อำเภอฆ้องชัยทั้ง 3 ระดับ

อบรมการทำเตาไบโอชา ศูนย์วิทย์รอ.

พอ.สว.

ค่ายพัฒนาวิชาการ

กศน.ปักหมุดเพื่อคนพิการ