ผลงานวิชาการ

การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายคำตัน ถิ่นช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสหัสขันธ์

sufficiency economy
sufficiency economy
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.