ร่วมประชุมซักซ้อม เตรียมความพร้อมรับการประเมิน ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ To be number one ระดับประทศ

30 พฤษภาคม 2566 นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายอุทัย ยิ่งยง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมซักซ้อม เตรียมความพร้อมรับการประเมิน ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ To be number one ระดับประทศ ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์