สกร.อำเภอกุฉินารายณ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเลือกคลิปวีดิทัศน์ “ภาษาเพื่ออาชีพ” ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน สกร.จังหวัดกาฬสินธุ์ ลิงค์วิดิทัศน์คลิ๊ก