สกร.อำเภอกุฉินารายณ์ นำโดยนางไพบูลย์ จันทร์พรม ผอ.สกร.อำเภอกุฉินารายณ์ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2566 8 กันยายน 2566 ณ ห้องแกรนด์ ไดม่อน บอลรูมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

Read more

รางวัลชนะเลิศ การประกวดเลือกคลิปวีดิทัศน์ “ภาษาเพื่ออาชีพ” ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สกร.อำเภอกุฉินารายณ์

Read more

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 30 พฤษภาคม 25

Read more

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 68 พรรษา 2 เมษายน 2566

วันที่ 28 พฤษภาคม 25

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะนักวิจัย และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรแกนนำ รุ่นที่ 2

วันที่ 26-27 พฤษภาคม

Read more