สกร.อำเภอกุฉินารายณ์ นำโดยนางไพบูลย์  จันทร์พรม ผอ.กศน.อำเภอกุฉินารายณ์ ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.สกร.อำเภอกุฉินารายณ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมและผลิตสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกุฉินารายณ์ ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2566 ณ สกร.อำเภอกุฉินารายณ์

2
3
1
4
6
5
7
8
2 3 1 4 6 5 7 8