ผลงานวิชาการ

การพัฒนารูปแบบ กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม ในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุฉินารายณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุฉินารายณ์