บุคลากร
นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์นายอุทัย ยิ่งยง

รองผู้อำนวยการสำนักงาน
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

นางไพบูลย์ จันทร์พรม

ผอ.กศน.อำเภอกุฉินารายณ์