วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 กศน.อำเภอกุฉินารายณ์ นำโดยนางไพบูลย์ จันทร์พรม ผอ.กศน.อำเภอกุฉินารายณ์ มอบหมายให้ นางสยุมพร ดลเอี่ยม หัวหน้า กศน.ตำบลกุดค้าว ร่วมโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้ห่างไกล โรคและการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ (ครั้งที่1) จากงบกองทุนประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้าว โดย ดต.บุญเส็ง แสนณรงค์ นายกอบต.กุดค้าวเป็นประธานในพิธี

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้ห่างไกล โรคและการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ (ครั้งที่1)

kaw
kaw6
kaw7
kaw5
kaw10
kaw8
kaw4
kaw3
kaw2
kaw1
kaw kaw6 kaw7 kaw5 kaw10 kaw8 kaw4 kaw3 kaw2 kaw1