นางไพบูลย์  จัทร์พรม ผอ.ศสกร.ศสกร.อำเภอกุฉินารายณ์ มอบหมายให้ ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุฉินารายณ์ร่วมกับ ศสกร.ตำบลจุมจังร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอกุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ DIY โบว์ริบบิ้น และ ไม้ประดิษฐ์จากกระดาษรีไซเคิล ณ บ้านนาสีนวล ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์