โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (CareGiver) รุ่นที่ 2

วันที่ 29 พฤษภาคม 25

Read more

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 68 พรรษา 2 เมษายน 2566

วันที่ 28 พฤษภาคม 25

Read more