สกร.อำเภอกุฉินารายณ์ นำโดยนางไพบูลย์ จันทร์พรม ผอ.สกร.อำเภอกุฉินารายณ์ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2566 8 กันยายน 2566 ณ ห้องแกรนด์ ไดม่อน บอลรูมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

Read more

โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (CareGiver) รุ่นที่ 2

วันที่ 29 พฤษภาคม 25

Read more

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 68 พรรษา 2 เมษายน 2566

วันที่ 28 พฤษภาคม 25

Read more

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุฉินารายณ์ร่วมกับ ศสกร.ตำบลจุมจังร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอกุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

นางไพบูลย์  จัทร์พรม

Read more