วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2566 ศสกร.อำเภอกุฉินารายณ์ นำโดย นางไพบูลย์ จันทร์พรม ผอ.ศสกร.อำเภอกุฉินารายณ์ มอบหมายให้นางนริสรา โรยรส เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะนักวิจัย และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรแกนนำ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  26-27 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์